Echo

Tijdens de zwangerschap zijn er meerdere momenten waarop je te maken kunt krijgen met echoscopisch onderzoek.
Wij vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd aan een echo onderzoek begint. Echografie is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven. Deze golven worden het lichaam ingestuurd en elke structuur die ze tegenkomen laat meer of minder geluidsgolven door of reflecteert die. De geluidsgolven die teruggestuurd worden naar de echokop (transducer) worden opgevangen en omgezet in de beelden die je op het scherm ziet. De geluidsgolven hebben zo’n hoge frequentie dat ze niet te horen zijn.
Tot nu toe is uit onderzoek niet gebleken dat echografie schadelijk is voor moeder en/of kind.

Vitaliteitsecho

Deze echo is bedoeld om te kijken of er hartactie te zien is, de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of er sprake is van een één- of meerlingzwangerschap. In dit stadium kunnen we nog niets zeggen over de gezondheid van de baby. De echo wordt rond de 8 weken zwangerschap gemaakt. Doorgaans zal deze echo inwendig gedaan worden omdat het kindje nog te klein is om via de buikwand te zien.

Termijnecho

De termijnecho is bedoeld om de exacte zwangerschapsduur en dus de uitgerekende datum te bepalen. Bij voorkeur wordt deze echo rond 11 weken zwangerschap gemaakt. Aan de hand van de grootte van de foetus kan de zwangerschapsduur vrij nauwkeurig worden berekend.
Daarnaast kijken we naar de aanwezigheid van hartactie, of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of er sprake is van een- of meerlingzwangerschap.

De termijnecho wordt in principe via de buikwand gemaakt. Hiervoor is het handig dat je een gevulde blaas hebt. Een gevulde blaas zorgt ervoor dat de baarmoeder iets omhoog wordt geduwd waardoor deze via de buik duidelijker te zien is. Mocht het beeld toch niet optimaal zijn, dan kan het voorkomen dat we de echo vaginaal willen maken. Door een inwendige echo kunnen we dichter bij de baarmoeder komen waardoor het beeld vaak duidelijker wordt.

13 weken echo (ETSEO)

Deze echo wordt ook wel eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek genoemd (ETSEO) en valt onder prenatale screening. Indien je deze echo wenst wordt deze tussen 12+3 weken en 14+3 weken zwangerschap verricht. Het betreft een echo waarbij het kindje wordt gescreend op lichamelijke afwijkingen.

20 weken echo (SEO)

Deze echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd (SEO) en valt onder prenatale screening. Indien je deze echo wenst wordt deze rond de 20 weken zwangerschap verricht. Het betreft een echo waarbij het kindje wordt gescreend op lichamelijke afwijkingen.

Groeiecho

Een groeiecho wordt op indicatie verricht. Bijvoorbeeld als er twijfel bestaat over de grootte van het kind tijdens de reguliere controle of als je eerder bevallen bent van een (te) klein of (te) groot kind. Tijdens de echo wordt de grootte van het kind bepaald aan de hand van metingen van het hoofd, buik en bovenbeen van de baby. Ook wordt er naar de hoeveelheid vruchtwater gekeken..

Placentalocalisatie

Bij deze echo wordt specifiek gekeken waar de placenta ligt. Het kan zijn dat er eerder in de zwangerschap is gezien dat de placenta dicht bij de baarmoedermond ligt en dat er daarom rond 30-32 weken opnieuw naar gekeken moet worden.

Liggingsecho

Rond de 35 weken zwangerschap wordt er een liggingsecho uitgevoerd. Voor de bevalling is het belangrijk dat het hoofdje van baby naar beneden ligt. De echo is ervoor bedoeld dat we zeker weten dat de baby met het hoofdje naar beneden ligt. Naast de ligging wordt bij deze echo ook de groei standaard meegenomen.

Echo op eigen verzoek

Indien er geen indicatie is maar je toch een extra echo wenst, kun je deze op eigen verzoek laten doen. Deze echo kan bij iedere zwangerschapsduur gemaakt worden en je kunt zelf aangeven wat je graag wel of niet wilt zien. Het is bijvoorbeeld mogelijk naar het geslacht van je baby te kijken of een groeiecho te doen zonder dat daar een medische indicatie voor is. Het betreft een 2D echo van 15 minuten, maar als je kindje zich goed laat zien wordt er zeker ook geprobeerd een mooie 3D foto te maken. Je krijgt foto’s mee op fotopapier.

Daarnaast is het mogelijk een uitgebreide pretecho te laten maken in 2D, 3D en 4D beelden. De mooiste periode voor deze echo is bij een zwangerschapsduur tussen de 24 en 30 weken. Deze echo duurt 40 minuten. Je ontvangt een gratis USB stick met beeldmateriaal en foto’s op fotopapier.

De kosten van deze echo wordt niet door de verzekeraar vergoed en zullen daarom voor eigen rekening zijn.