Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte moet de baby aangegeven worden in de plaats waar hij geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag, of feestdag dan mag de aangifte op de eerstvolgende werkdag gedaan worden.  De geboorteaangifte moet gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig was, doorgaans doet de vader dit.

Wanneer je in het ziekenhuis bevallen bent is het ook mogelijk in het ziekenhuis de aangifte te regelen. In ZGT Almelo kun je digitaal aangifte doen en in Deventer Ziekenhuis kun je hiervoor op afspraak terecht bij het geboorteloket in het ziekenhuis.

Om geboorteaangifte te doen heb je het volgende nodig:

  • Geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet.
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Indien van toepassing jullie trouwboekje
  • Indien van toepassing de akte van erkenning van het ongeboren kind

Daarnaast moet ook de ziektekostenverzekering op de hoogte worden gebracht van de geboorte van jullie kind.