Klachten

Ontevreden? Wij staan voor je klaar!

Wij hopen natuurlijk dat het contact met onze verloskundigenpraktijk prettig verloopt en je tevreden bent over de geleverde zorg of behandeling, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Mogelijk heb je een klacht over één of meerdere personen in onze praktijk. Hieronder kun je lezen hoe je dit aan kunt pakken.

Stap 1: Praat eerst met degene om wie het gaat

Het is belangrijk dat je eerst in gesprek gaat met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Hij of zij wil namelijk graag van je leren en stelt het doorgaans zeer op prijs om het te horen als iemand niet tevreden is. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Misschien kunnen we meer uitleg geven over de manier van (be)handelen en mogelijk excuses aanbieden.

Stap 2: Een klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris

Komen we er samen niet uit? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). De klachtenfunctionaris is deskundig en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook kan de klachtenfunctionaris zo nodig bemiddelen bij het vinden van een oplossing. De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 8.30 tot 12:00 en van 13.00 tot 16.30) telefonisch te bereiken op het nummer 0183 – 682826. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Direct een klacht indienen

Wil je direct een klacht indienen? Dan kun je dit het best doen via het online klachtenformulier. Eventueel kan dit ook per post. Stuur je klacht naar: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem. Voor het opstellen van de brief kun je gebruikmaken van een standaard formulier.

Onze verloskundigenpraktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) én bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).